foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto
STAY INFORMED
Share on

aftercrash: The movie


(DE)MONTEUR

(DE)MONTEUR Omschrijving van het beroep:

De (de)monteur demonteert en monteert onderdelen en behandelt lichte plaatschade zodat het verdere proces van plaatwerken en spuiten vlot kan verlopen. De (de)monteur volgt hierbij de constructeurs-, veiligheids-, en milieuvoorschriften.

Kerncompetenties:

De (de)monteur kan:
 •     Demonteren en monteren
 •     Voertuig voorbereiden
 •     Veilig en milieubewust werken

Demonteren en monteren:
 •     Demonteert alle onderdelen die staan aangegeven op de werkbon
 •     Beschermt de elektronische componenten
 •     Sorteert de gedemonteerde onderdelen zodat ze vlot terug kunnen worden gemonteerd
 •     Meldt schade aan de verantwoordelijke
 •     Brengt corrossiewerende producten aan in de holle ruimtes
 •     Monteert  alle gedemonteerde onderdelen zodat alle onderdelen passen
 •     Reset en initialiseert alle elektronische componenten
 •     Voert een algemene controle uit aan de hand van de checklist.

Voertuig voorbereiden:
 •     Beschermt het interieur
 •     Reinigt het te behandelen oppervlak
 •     Werkt kleine bulten, builen, deuken of krassen weg
 •     Schuurt, indien nodig, de verloopranden aan
 •     Ontstoft en ontvet het herstelde oppervlak

Veilig en milieubewust werken:
 •     Tilt het voertuig op volgens de instructies van de constructeur en gebruikt hierbij voldoende  
      ondersteunende elementen
 •     Kiest geschikt gereedschap voor elke taak
 •     Leeft de richtlijnen voor het gebruik van gereedschap na
 •     Leeft constructeursrichtlijnen na
 •     Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
 •     Ruimt de werkplek op
 •     Reinigt al het gebruikte gereedschap
 •     Sorteert afval volgens de richtlijnen

PLAATBEWERKER

PLAATBEWERKER Omschrijving van het beroep:

De plaatwerker herstelt koetswerkschade en vervangt koetswerkpanelen. De plaatwerker volgt hierbij de constructeurs-, veiligheids-, en milieuvoorschriften.


Kerncompetenties:

De plaatwerker kan
 •     Voertuig richten
 •     Koetswerkpanelen herstellen en vervangen
 •     Veilig en milieubewust werken

Voertuig richten
 •     Bepaalt de ankerpunten volgens het schema
 •     Plaatst de mallen volgens het schema
 •     Respecteert de trekrichting tijdens het trekken


Koetswerkpanelen herstellen en vervangen
 •     Deukt uit met behulp van de gepaste hulpgereedschappen
 •     Verwijdert delen door te zagen, beitelen, slijpen of boren
 •     Verwijdert laklagen tot aan de pasvlakken van de omliggende delen
 •     Bevestigt nieuwe onderdelen door te lassen en te lijmen
 •     Werkt lasnaden en herstelde delen bij door te slijpen, vijlen, schuren of frezen zonder dat de                   
      herstelling aan stevigheid inboet
 •     Gebruikt de gepaste plamuur op lasnaden
 •     Begint het schuren met een grote korrelgrootte en bouwt deze af


Veilig en milieubewust werken
 •     Beschermt het voertuig vooraleer het werk aan te vatten
 •     Kiest geschikt gereedschap voor elke taak
 •     Leeft de richtlijnen voor het gebruik van gereedschap na
 •     Leeft constructeursrichtlijnen na
 •     Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
 •     Ruimt de werkplek op
 •     Reinigt al het gebruikte gereedschap
 •     Sorteert afval volgens de richtlijnen

VOORBEREIDER

VOORBEREIDER Omschrijving van het beroep:

De voorbewerker plamuurt, schuurt en reinigt de ondergond. Hij brengt een grondlaag aan zodat het voertuig(onderdeel) spuitklaar is. De voorbewerker volgt hierbij de constructeurs-, veiligheids-, en milieuvoorschriften.


Kerncompetenties:

De voorbewerker moet de volgende taken uitvoeren:
 •     Ondergrond bewerken
 •     Grondlaag aanbrengen op herstelde delen
 •     Veilig en milieubewust werken


Ondergrond bewerken
 •     Behandelt alle onderdelen die staan aangegeven op de werkbon
 •     Schuurt het te bewerken oppervlak zodat de ondergrond geschikt wordt voor verdere bewerking
      rekening houdend met het te gebruiken laksysteem
 •     Schuurt de verloopranden uit
 •     Plamuurt oneffenheden weg zodat de ondergrond volledig is geëgaliseerd
 •     Gebruikt een infrarooddroger
 •     Schuurt de geplamuurde oppervlakte effen
 •     Begint het schuren met een grote korrelgrootte en bouwt deze af
 •     Reinigt, ontstoft en ontvet de ondergrond
 •     Plakt af zodat het voertuig(onderdeel) geschikt is voor verdere bewerking


Grondlaag aanbrengen op herstelde delen
 •     Spuit indien nodig een primer
 •     Kiest een tint grondverf die de afwerkingslaag voldoende dekkracht geeft
 •     Stemt de hoeveelheid grondverf af op de omvang van de uit te voeren werken
 •     Spuit een grondlaag zodat de grondlaag voldoende corrosiewering, hechting en vulling biedt
      aan de ondergrond
 •     Laat de grondlaag uitdampen en drogen volgens opgegeven tijden
 •     Schuurt de af te lakken onderdelen, de grondlaag en de oude laklaag volgens het
      schuurstappenplan van de verffabrikant
 •     Reinigt het voertuig(onderdeel)
 •     Plakt af zodat het voertuig(onderdeel) geschikt is om de eindlagen aan te brengen


Veilig en milieubewust werken
 •     Verricht elk werk in de daartoe bestemde zone
 •     Kiest geschikt gereedschap voor elke taak
 •     Leeft de richtlijnen voor het gebruik van gereedschap na
 •     Leeft constructeursrichtlijnen na
 •     Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
 •     Ruimt de werkplek op
 •     Reinigt al het gebruikte gereedschap
 •     Sorteert afval volgens de richtlijnen

SPUITER

SPUITER Omschrijving van het beroep:

De spuiter spuit het voertuig(onderdeel) in de gepaste kleur en met aangepaste techniek. Hij volgt hierbij de constructeurs-, veiligheids-, en milieuvoorschriften.


Kerncompetenties:

De spuiter kan:
 •     Lak aanmaken
 •     Afwerkingslaag aanbrengen
 •     Veilig en milieubewust werken


Lak aanmaken
 •     Bepaalt de precieze lakkleur aan de hand van een kleurenwaaier
 •     Bereidt de verfproducten voor volgens de technische informatie of mengformule van de fabrikant
 •     Stemt de hoeveelheid lak af op de omvang van de uit te voeren werken


Afwerkingslaag aanbrengen
 •     Beoordeelt of het te bewerken oppervlak voldoende is geschuurd, afgeplakt, gereinigd en ontvet
 •     Stoft het voertuig af wanneer het zich in de spuitcabine bevindt
 •     Spuit de voorbereide onderdelen met een twee-lagen-systeem en respecteert de uitdamptijd
      van elke laag
 •     Controleert na het droogproces de laklaag
 •     Werkt lakfouten bij door te schuren en te polieren
 •     Verwijdert het afplakmateriaal


Veilig en milieubewust werken
 •     Verricht elk werk in de daartoe bestemde zone
 •     Kiest geschikt gereedschap voor elke taak
 •     Leeft de richtlijnen voor het gebruik van gereedschap na
 •     Leeft constructeursrichtlijnen na
 •     Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
 •     Ruimt de werkplek op
 •     Reinigt al het gebruikte gereedschap
 •     Sorteert afval volgens de richtlijnen

Opleidingsinformatie

Algemeen

Geboeid door autotechniek? De juiste opleiding verzekert je toekomst!

Als je jonger bent dan 18, kan je een voltijdse opleiding in het technisch of het beroepssecundair onderwijs volgen. Als je graag al aan de slag gaat, kan je ook kiezen voor deeltijds werken en leren, via het deeltijds onderwijs of de leertijd.

Na je 18de verjaardag kan je natuurlijk voltijds blijven studeren en een opleiding hoger onderwijs aanvatten. En als je werkt, kan je bijblijven via allerlei bijscholingen. Ook voor leerkrachten zijn er heel wat mogelijkheden tot bijleren.
 

Technisch secundair

TSO is op maat gemaakt van wie algemene vorming wil combineren met flink wat technische vakken en zelfs wat praktijklessen. In je eerste jaar middelbaar hoef je nog geen concrete studierichting te kiezen. Dat doe je pas in je tweede of je derde jaar.

Met een TSO-diploma kan je, ongeacht de richting die je hebt gekozen, nog alle kanten uit. TSO’ers zijn zo geschoold dat ze breed inzetbaar zijn. Goede TSO’ers, bijvoorbeeld uit de richting Autotechnieken, zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt! Als je je TSO afmaakt, behaal je meteen ook een diploma hoger secundair onderwijs, waarmee je naar het hoger onderwijs kan.

Welke richtingen kan ik volgen in het TSO?

Er zijn heel wat TSO-richtingen voor jongeren die geboeid zijn door alles wat op wielen rijdt. Voor de tweede graad zijn dat de richtingen uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit. In de derde graad kan je een meer specifieke keuze maken. Na je 6de jaar kan je nog een 7e specialisatiejaar volgen.
 


Meer Info

Beschikbare richtingenTWEEDE GRAAD
Studiegebied Mechanica-elektriciteit 

 • Elektriciteit-elektronica
 • Elektromechanica
 • Elektrotechnieken
 • Industriële wetenschappen
 • Mechanische technieken

DERDE GRAAD

 • Autotechnieken

Studiegebied Mechanica-elektriciteit

 • Elektriciteit-elektronica
 • Elektromechanica
 • Elektrische installatietechnieken
 • Industriële wetenschappen
 • Mechanische vormgevingstechnieken

Studiegebied Land- en tuinbouw

 • Landbouwtechnieken/ tuinbouwtechnieken

ZEVENDE SPECIALISATIEJAAR
Studiegebied Auto

 • Toegepaste Autotechnieken

Studiegebied Land- en tuinbouw 

 • Landbouwmechanisatie 

Beroeps secundair onderwijs

In het beroepssecundair onderwijs steek je je handen uit de mouwen om een vak te leren. Sleutelen aan een auto? Een carrosserie uitdeuken? Je leert het al doende, niet uit studieboeken.

BSO-opleidingen kan je al volgen vanaf je eerste middelbaar. In je volgende vijf jaren kan je een specialisatie kiezen. Als je na je BSO-opleiding een 7e specialisatiejaar volgt, behaal je een volwaardig diploma van het secundair onderwijs. Dat diploma opent dan weer poorten naar het bedrijfsleven en naar het hoger onderwijs.\

Welke richtingen kan ik volgen in het BSO?

Heb je een passie voor techniek en steek je graag je handen uit de mouwen, dan kies je misschien wel voor één van de richtingen uit het beroepsonderwijs.

Het eerste jaar is er algemeen vormend, en het tweede jaar is wat het beroepsvoorbereidend jaar wordt genoemd. In de tweede graad kies je in voor elektrische installaties, metaal of nijverheid. Vanaf je vijfde jaar leg je je dan toe op auto, carrosserie, tweewielers, .... Nadien kan je nog een 7e specialisatiejaar volgen.

Wil je meer weten over één van de opgesomde richtingen, klik dan gewoon op de naam van de richting en je krijgt alle info die je wenst. We geven je telkens een korte omschrijving van de inhoud van een bepaalde richting. Over enkele richtingen vind je ook een korte reportage


Meer Info

Beschikbare richtingenTWEEDE GRAAD
Studiegebied Mechanica-elektriciteit

 • Elektrische installaties
 • Metaal
 • Nijverheid
   
DERDE GRAAD

Studiegebied Auto

 • Auto
 • Carrosserie
 • Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren

Studiegebied Mechanica-elektriciteit

 • Elektrische installaties
 • Werktuigmachines
 • Lassen-constructie

Studiegebied Bouw

 • Bouwplaatsmachinist
   
ZEVENDE SPECIALISATIEJAAR

Studiegebied Auto

 • Auto-elektriciteit
 • Bedrijfsvoertuigen
 • Carrosserie- en spuitwerk
 • Diesel- en LPG-motoren
 • Scheeps- en havenwerk
 • Onderhoud en herstel van motorfietsen 

Studiegebied Bouw

 • Mechanische en hydraulische kranen
 • Wegenbouwmachines

Studiegebied Land- en tuinbouw

 • Tuinbouwmechanisatie 

Deeltijds Beroeps

Als je zo snel mogelijk aan de slag wil, maar toch nog wat algemene vorming wil krijgen, dan zit je goed in het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Je volgt dan 15 uur les per week. Je krijgt praktische, technische en algemene vakken. De rest van de week kan je gaan werken met een deeltijdse arbeidsovereenkomst, een stagecontract, een industriële leerovereenkomst... of zelfs via een uitzendkantoor.
DBSO kan als je zestien bent (of vijftien, als je minstens twee jaar secundair onderwijs gevolgd hebt).

Normaal blijf je tot je 18e in dit systeem, maar in een aantal gevallen mag je langer blijven. Je kan op het einde van je vorming een studie- of een kwalificatiegetuigschrift halen.

Welke richtingen kan ik volgen in het DBSO?

De richtingen uit het deeltijds onderwijs zijn onderverdeeld in rubrieken. Ben je geboeid door alles wat op wielen rijdt, dan kan je terecht bij de opleidingen onder de rubriek Transport. Je moet minstens 15 jaar zijn om te mogen starten met een opleiding.

Je vindt hieronder een overzicht van de vaste opleidingen in deze rubriek. Maar een Centrum voor Deeltijds Onderwijs kan ook zelf het initiatief nemen om een bepaalde opleiding te organiseren, als het vindt dat daaraan behoefte is (en als het departement Onderwijs akkoord gaat natuurlijk).

Kijk voor meer informatie op http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/dbso/structuur.htm. Daar zie je welke opleidingen je allemaal  kan volgen, en in welke scholen dat kan.

Vind  je toch je gading niet? Vergeet niet dat je ook kan kiezen voor het systeem van de Leertijd, waarbij je ook leren en werken combineert?


Meer Info

Beschikbare richtingen • Automecanicien
 • Carrossier
 • Fietshersteller
 • Fietskadermonteur
 • Hulpmecanicien personenwagens
 • Mecanicien lichte verbrandingsmotoren
 • Pistoolschilder

Leertijd

In de Leertijd combineer je leren en werken. Het systeem staat open voor jongeren vanaf 15 jaar die minstens de eerste twee jaar van het secundair onderwijs gevolgd hebben. De leertijd kan gevolgd worden tot de leeftijd van 25 jaar. Jongeren met een leerovereenkomst volgen één dag per week les in een Syntra-lesplaats.

De overige vier dagen werk je. Je hebt recht op een maandelijks vergoeding met behoud van kinderbijslag, jaarlijks verlof... bijna net zoals bij een gewoon arbeidscontract. De dagen dat je naar de les gaat, worden ook betaald. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet heb je recht op een startbonus van 500 € of 750 €. 

De opleidingen duren, afhankelijk van je vooropleiding en vorderingen, 2 à 3 jaar en zijn zeer praktijkgericht. De leertrajectbegeleider legt je opleidingstraject vast. Als je slaagt voor je examens, ontvang je een certificaat en een getuigschrift leertijd. Daarnaast kan je als je aan alle voorwaarden voldoet ook een onderwijsstudiebewijs behalen.

Welke richtingen kan ik volgen in de Leertijd?

Bij Syntra kan je een hele waaier opleidingen volgen die leiden tot een beroep in de autosector. Het aanbod wordt voortdurend aangepast.

Op www.leertijd.be vind je meer informatie over de Leertijd.


Meer Info

Beschikbare opleidingenWe geven je hieronder een lijstje van een aantal mogelijke opleidingen die je bij Syntra kan volgen. Voor de precieze inhoud van elke richting neem je contact op met een Syntra-opleidingscentrum in je buurt (www.syntra.be).

 • Carrosserie(hersteller)
 • Fiets-, bromfiets en motorfietsmecanicien
 • Garagehouder(-hersteller)
 • Mecanicien
 • Mecanicien land- en tuinbouwmachines

Vind je toch je gading niet? Vergeet niet dat je ook kan kiezen voor het systeem van DBSO (Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs), waarbij je ook leren en werken combineert!

Hoger Onderwijs

MET EEN DIPLOMA VAN HET TECHNISCH HOGER ONDERWIJS KAN JE TOEKOMST NIET MEER STUK. DE AUTOSECTOR IS NAMELIJK VOORTDUREND OP ZOEK NAAR HOOGGESCHOOLDE WERKNEMERS DIE MEE ZIJN MET DE LAATSTE TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN.

Je kan kiezen tussen een meer beroepsgerichte basisopleiding (de professionele bachelor) of een meer theoriegerichte vorming (de academische bachelor). Nadien kan je nog een masteropleiding volgen om je kennis te vervolmaken.

Om aan hogere studies te mogen beginnen, moet je in principe het diploma hoger secundair onderwijs op zak hebben. Als ASO’er en TSO’er behaal je dat na je 6e jaar middelbaar. Als BSO’er moet je eerst nog een 7e specialisatiejaar volgen.

WELKE OPLEIDINGEN KAN IK VOLGEN?

Eerst volg je een basisopleiding van 2 of 3 jaar (je moet 180 studiepunten verzamelen). Je kan daarbij kiezen tussen een meer praktijkgerichte “professionele” bachelor,  (het vroegere graduaat aan een hogeschool), of een meer theoretisch gerichte “academische bachelor” (de vroegere kandidatuuropleiding aan de universiteit).

Als je je nog verder wil bekwamen, kan je daarna een masteropleiding volgen die aansluit bij je bachelordiploma. Daarvoor kan je zowel aan een hogeschool als aan een universiteit terecht. Een masteropleiding omvat minstens 60 studiepunten en duurt 1 à 2 jaar.

Daarna kan je nog een master-na-masteropleiding volgen. Of je kan je kennis bijspijkeren terwijl je al werkt, via een opleiding uit de permanente vorming. We stellen je hier de richtingen voor die jou jobkansen bieden in de autosector.


Meer Info

Beschikbare opleidingen • Professionele bachelor in de Autotechnologie
 • Professionele bachelor in andere technische richtingen
 • Academische bachelor in de industriële wetenschappen
 • Master in automotive engineering
 • Masteropleiding in de industriële wetenschappen

VDAB

Overzicht en contactgegevens locaties VDAB opleiding “Autoschadehersteller”

Regio Oost-Vaanderen
VDAB CC-Wondelgem
Industrieweg 50
9032 wondelgem
Verantwoordelijke opleiding : Guy Piro
Tel: 09/2541189 Fax: 09/2541101
guy.piro@vdab.be

Regio West-Vlaanderen
VDAB CC-Wevelgem
Vlamingstraat 10
8560 Wevelgem
Verantwoordelijke opleiding : Dirk Vandekerckhove
Tel: 056/438082 Fax: 056/421343
Dirk.Vandekerckhove@odl.vdab.be

Regio Vlaams-Brabant
VDAB CC-Regionale Dienst Brussel
Bergensesteenweg 1440
1070 Anderlecht
Verantwoordelijke opleiding : Dirk De Ridder
Tel: 02/5250050 Fax: 02/5250055
Dirk.DeRidder@vdab.be

Regio Antwerpen 
VDAB CC-Brigands
Brigandsstraat 1
2200 Herentals
Verantwoordelijke opleiding : Roger Webers
Tel: 014/369139 Fax: 014/369179
Roger.Webers@vdab.be

Regio Limburg 
VDAB CC-Trichterheide
Trichterheideweg 9
3500 Hasselt
Verantwoordelijke opleiding : Dirk Pierquet
Tel: 011/264884         Fax: 011/264879
Dirk.Pierquet@vdab.be

Overzicht modulaire opbouw van de VDAB opleiding Autoschadehersteller

Bedrijven

Klik onderaan de gewenste regio aan voor een overzicht van de carrosserie bedrijven.
provincies Belgie Brussel Vlaams Brabant Waals Brabant Luik Henegouwen Namen Luxemburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Antwerpen

Contact

Heb je de smaak te pakken of zit je nog met vragen? Laat het ons weten en we antwoorden je zo snel mogelijk!

jouw contact gegevens

Opmerkingen & vragen

ELIAS - 22 JAAR - SPUITER

Elias is begonnen als voorbereider maar werkt intussen al jaren als spuiter in een gerenomeerd carrosserie bedrijf, dit is zijn ervaring met de job:

"Ik ben altijd al goed geweest met mijn handen...  prutsen aan een motor of algemeen doe-het-zelf werk. Initieel dacht ik wel niet meteen aan een job in de auto business, maar na een bezoek aan mijn huidige werkgever was de interesse wel gewekt... Ik ben gestart op leercontract en zo na mijn opleiding verder kunnen doorgroeien. Het tofste vind ik persoonlijk dat er niet enkel techniek maar ook een pak creativiteit  bij te pas komt. Een perfect hersteld koetswerk, dat is toch bijna een kunstwerk?!"

Marie - 23 jaar - plaatbewerker in Namen

MARIE KOOS  OP HET EERSTE GEZICHT VOOR DEZE NIET HEEL ERG EVIDENTE "STUDIE VOOR MEISJES" MAAR ONTDEKTE DAT DIT VOOROORDEEL NIET KLOPT:

"Een studie kiezen was voor mij wel moeilijk... ik wilde vooral een job die uitdaging biedt, die je aanzet je grenzen te verleggen. Carrossier leek eerst niet het typische "beroep voor meisjes" maar dat bleek écht niet te kloppen. Er komt heel wat finesse en gevoel bij te kijken, het is in feite een "kunst". Elke opdracht vergroot mijn ervaring... ik heb het voordeel gehad te kunnen starten via leercontract. Zo kreeg ik stap voor stap de kans om samen met de medewerkers van het bedrijf de kunst van het vak te leren. Bijscholing is een absolute must in dit beroep maar daarin komt de professionele ondersteuning van Educam goed van pas. Het belangrijkste is uiteindelijk het respect dat je krijgt, de waardering van de klant die tevreden is dat zijn auto terug als nieuw is... dat blijft me motiveren!"

TOM - 20 JAAR - PLAATBEWERKER VOORBEREIDER

Tom werkt al een paar jaar als plaatbewerker / voorbereider in een gerenomeerd carrosserie bedrijf, dit is zijn ervaring met de job:

"Het mag misschien cliché klinken, maar auto's zijn al van toen ik klein was een ware passie...  De typische matchbox autootjes, auto's op afstandbediening... ik kon er niet genoeg van krijgen! Die passie is in feite na zoveel jaar alleen maar groter geworden...  Als carrossier ben ik dagelijks met auto's bezig. Dat kunnen inderdaad wel eens sportwagens zijn, maar ik hou evenveel van het werk als het om een "goedkopere" gezinswagen gaat. Het werk is zéér afwisselend... je leert ook elke dag bij. Echt, als ik opnieuw zou moeten kiezen... kies ik direct dezelfde opleiding en job!"

Jason - 21 jaar - CARROSSIER IN BRUSSEL

"Ik ben in feite wel een 'laatbloeier", vroeger - toen ik kind was - nooit heel veel bezig weest met techniek of auto's.... maar ik had wel een nonkel die in de carrosserie zat en toen ik oud genoeg was voor een vakantiejob, kon ik dat bij hem doen. Zo ben ik gaandeweg in die wereld gerold. Pas op: geen beetje spijt van, de variatie in het werk in combinatie met een aantrekkelijke wedde maar vooral de waardering van de klant als ze hun auto zo goed als nieuw terug krijgen, dat is goud waard!"

Behind the scenes

Een job in een carrosserie bedrijf is zeer gevarieerd. Het herstelproces verloopt in verschillende stappen, hieronder vindt u via foto galleries een rondleiding doorheen de verschillende afdelingen.

Planning

Alles start bij een goede planning, ook het werk van de carrossier.

Montage

De montage afdeling is belangrijk in de begin fase (demonteren) en eindfase (monteren) van een project.

Plaatslagerij

Na het eventueel demonteren volgt  de plaatbewerker die metalen onderdelen weer recht en uitbuilt.

Voorbereiding

Voor we kunnen overgaan tot het spuiten moet het oppervlak eerst grondig geschuurd en gereinigd worden.

Spuiten

Eens het oppervlak voldoende vlak gemaakt en gereinigd is, kan de spuiter in de spuitcabine de lak aanbrengen.

Afwerking en reiniging

Na het spuiten wordt de wagen nog grondig gereinigd en opgeboend zodat deze er weer zo goed als nieuw uitziet.

Want to join us?

Heb je de smaak te pakken of zit je nog met vragen? Laat het ons weten en we antwoorden je zo snel mogelijk!

jouw adresgegevens

jouw contact gegevens

Ja, ik wil graag:

 een rondleiding krijgen in een carrosserie bedrijf.
 geïnformeerd blijven in de toekomst

Opmerkingen & vragen